Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

 

Rada Miejska w Koronowie uchwaliła nową uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Termin składania wniosków: 1 kwietnia do 31 sierpnia

Warunki przyznania dofinansowania: 

a) dotacja może być przyznana podmiotom, które planują dokonać realizacji inwestycji w roku,
w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić;

b) dotacja obejmuje samodzielne lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne:

- oddane do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2012 r.;

- wyposażone w sprawne technicznie, trwale związane z obiektem budowlanym nieekologiczne źródła ogrzewania poniżej klasy 3 opalane paliwem stałym;

c)  źródła ogrzewania opalane paliwem stałym zastępuje się ekologicznymi urządzeniami grzewczymi, do których zalicza się:

- kotły elektryczne, olejowe, gazowe;

- automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, posiadające aktualny certyfikat  przyznawany przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria, atest energetyczno – emisyjny kotła, ani deklaracja zgodności wystawiona przez producenta nie jest takim świadectwem;

- urządzenia wykorzystujące energię ziemi lub powietrza (pompy ciepła);

- urządzenia wykorzystujące energię elektryczną;

- urządzenia pobierające energię z sieci ciepłowniczej;

d) jeśli jest możliwość podłączenia do sieci gazowej, dotowany będzie tylko piec na gaz lub bezemisyjne źródło ciepła (np. pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne);

e) nie podlegają dotacji piece na węgiel i jego pochodne;

f) zakup ekologicznych urządzeń grzewczych nastąpi po podpisaniu umowy;

g) koszty poniesione na zakup urządzeń grzewczych są kosztami kwalifikowalnymi wyłącznie, kiedy dotyczą urządzeń nowych, wykonanych fabrycznie i zamontowanych po raz pierwszy, ponadto spełniających odpowiednie normy i posiadających dopuszczenie do użytku na terenie RP.

h) po zrealizowaniu inwestycji samodzielny lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny może być wyposażony jedynie w ekologiczne urządzenia grzewcze, o których mowa w lit. c);

i) dotacja nie może być przyznana na zmianę systemu ogrzewania, który alternatywnie umożliwia spalanie paliw nieekologicznych.

Wysokość dofinansowania 5 000,00 zł jednakże nie więcej niż 100 % kosztów zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego.

Formularz wniosku docxWniosek_-_wymiana_zrodla_ogrzewania_2022.docx25.47 KB lub dostępny w pok. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

Do wniosku należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) ofertę cenową na konkretny model pieca, który będzie zainstalowany;

2) certryfikat urządzenia grzewczego, które będzie zainstalowane (dla pieca opalanego pelletem wymagany jest certyfikat ecodesign);

3) inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Po wykonaniu inwestycji, jednakże w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 października danego roku, należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie docxSprawozdanie_piec.docx17.14 KB z realizacji inwestycji wymiany źródła ogrzewania wraz z kompletem następujących dokumentów (dokumenty, należy przedłożyć w oryginale, po ich zweryfikowaniu oraz skopiowaniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie zostaną zwrócone wnioskodawcy):

1) faktury VAT potwierdzającej zakup nowego urządzenia grzewczego (jeżeli na fakturze dotyczącej dostawy i montażu takiego urządzenia nie jest wyszczególniona jego cena należy dodatkowo przedłożyć oświadczenie wystawcy faktury o cenie urządzenia grzewczego);

2) certyfikatów pieca /kotła, a dla pomp ciepła potwierdzenie rejestracji w CRO, jeżeli jest wymagane;

3) protokołu demontażu starego urządzenia grzewczego;

4) dokumentu potwierdzającego złomowanie starego urządzenia grzewczego (nie dotyczy pieców kaflowych);

5) protokołu odbioru lub pierwszego uruchomienia nowego urządzenia grzewczego, które zostało zainstalowane w ramach dotowanej inwestycji;

6) opinii kominiarskiej po zakończonej inwestycji, jeśli zainstalowane źródło ogrzewania tego wymaga (piece/kotły na pelet, gaz, olej);

7) innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami.

Zasady udzielania dotacji regulują następujące uchwały:

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy stanowisk ds. ochrony środowiska pok. nr 5, tel. (52) 3826-421

Informacja: Agnieszka Nowicka (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu
i Zarządzania Energią)

Czyste Powietrze

 

Wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania jak i termomodernizacji z Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” można składać:

  • Bydgoska filia WFOŚiGW

Biurowiec Preludium

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, parter

85-092 Bydgoszcz

Biuro czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00

i we wtorki – w godz. 9.00-17.00.

Kontaktować się można telefonicznie: 56 62 12 320, 52 54 41 015, 52 54 41 014

i mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

Pin It