Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Trwają prace legislacyjne nad nową Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącą udzielania dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Do czasu uchwalenia nowej Uchwały (najwcześniej koniec kwietnia 2021 r.) można składać wnioski o dofinansowanie kosztu zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego na podstawie aktualnej Uchwały. Dofinansowanie przyznawane będzie w formie dotacji celowej w wysokości do 3.000,00 zł (tj. do 100 % kosztów zakupu urządzenia).

Warunki przyznania refundacji: 

  • budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem został oddany do użytkowania przed 2000 r.,
  • wyposażony był w jedyne źródło ogrzewania opalanego paliwem stałym, które zostało wymienione na ekologiczne urządzenie grzewcze po 20.09.2020r. w postaci jednego
    z niżej wymienionych:

- kocioł elektryczny, olejowy, gazowy,
- automatyczny kocioł na biomasę,
- kocioł na paliwo stałe nowej generacji z pełną automatyką - z załadunkiem automatycznym lub mechanicznym – posiadający certyfikat ecodesign (zgodny z Dyrektywą UE 2015/1189),
- pompa ciepła,
- urządzenie wykorzystujące energię elektryczną,
- urządzenie pobierające energię z sieci ciepłowniczej.

  • nowe urządzenie nie dopuszcza spalania paliw nieekologicznych, jak. np. węgiel, muł czy miał. 

Formularz wniosku jest dostępny www.bip.koronowo.ploraz na pok. nr 5 w Urzędzie Miejskim, Plac Zwycięstwa 1.

Do wniosku należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

  • Certyfikat zgodności z Dyrektywą ECODESIGN (UE 2015/1189) i gwarancja pieca – jedynego źródło ogrzewania
  • Protokół demontażu starego pieca i dokument potwierdzający złomowanie
  • Protokół instalacji/ pierwszego uruchomienia pieca
  • Faktura za nowe źródło ogrzewania (cena pieca)
  • Opinia kominiarska

Zasady udzielania dotacji regulują następujące uchwały:

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy stanowisk ds. ochrony środowiska pok. nr 5, tel. (52) 3826-421

Informacja: Agnieszka Nowicka (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią)

Pin It