Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych:

W związku z pismem Nadleśnictwa Zamrzenica z dnia 23.09.2021 r., Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 09-11.10.2021 r., w godzinach 7. 00 – 17. 00, na terenie obwodu łowieckiego nr 46, w granicach leśnictw:, Leontynowo, Pieńkowo, Wandowo, Zamrza, Lisikąt, Lisiejamy, Sielenka, Bruchniewo, Brzozowo, odbędzie się polowanie zbiorowe.

Podajemy do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (tj. tzw. „uchwałę antysmogową”).

Urząd Miejski w Koronowie informuje, iż z dniem 24 września 2021 r. wejdzie w życie nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Koronowo na okres 3 lat.

Burmistrz Koronowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć zrealizowanych na terenie Gminy Koronowo, tj.:


• modernizacji studni głębinowych,
• budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
• zakupu i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” przypominamy o obowiązku czyszczenia kominów i przeglądu kominiarskiego wynikających z Ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

pdfKomunikat Miedzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.pdf557.79 KB

program

W dniach 2-3 września 2021 r. Sławomir Marszelski Z-ca Burmistrza Koronowa wraz ze współpracownikami brał udział w III Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami.

polowanie

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl” – data wpływu 01.09.2021 r.,  działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl”.