Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informacja w sprawie minimalizacji szkód i trybu odszkodawczego za straty spowodowane bytowaniem bobra europejskiego.

Treść pełnej informacji poniżej

Informujemy, że Nadleśnictwo Zamrzenica wyraża chęć zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia. Dla osób zainteresowanych, w załączeniu „OGŁOSZENIE – ZAKUP LASU’, gdzie podano bliższe szczegóły dotyczące przedmiotowej sprawy.

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. w naszym województwie zaczynają się ferie zimowe.
Będą trwały do 30 stycznia 2022 r.

Publikujemy pisma Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz dotyczące odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym ASF.

Burmistrz Koronowa zwraca się do Rolników, o zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywanych prac polowych aby nie zaorywać urządzeń wodnych tj. m.in. rów melioracyjny, staw wodny, itp. Zaoranie urządzenia wodnego powoduje wyłącznie złe skutki, co w konsekwencji prowadzi między innymi do podtopień i zalewania pobliskich nieruchomości.

Gmina Koronowo przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo na lata 2022-2025”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji.

W związku z obowiązkiem corocznego składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), informuje, iż przedmiotowe Informacje należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym.

pdfObwieszczenie134.38 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Koronowie