Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Zasoby naturalne wody na Ziemi, możliwe do zagospodarowania maleją. Musimy zatem retencjonować i oszczędzać wodę, a także dbać o jej czystość. Zapewnianie jak największej powierzchni biologicznie czynnej, a także systemów do gromadzenia wody nie tylko pozwoli zaoszczędzić wodę i przygotować się na okresy bezopadowe, ale również pozwoli cieszyć się bujną zielenią oraz tworzyć mikroklimat, który zwłaszcza w okresie upałów będzie dawał ukojenie i obniżał temperaturę na Twojej działce w porównaniu z otoczeniem.

pieniadze

Urząd Miejski w Koronowie informuje o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć obejmujących.:

  • modernizację studni głębinowych,
  • budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
  • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.
odpady zmiana

Szanowni Mieszkańcy, z dniem 1 marca 2023 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty za odpady:

  • nowa stawka wyniesie 34,00 zł za osobę/za miesiąc,
  • stawka dla piątej i następnej osoby zamieszkującej ta samą nieruchomość to 29,00 zł/za miesiąc,
  • ulga na kompostownik pozostaje bez zmian tj. 4,00 zł/za osobę/za miesiąc (dla nieruchomości jednorodzinnych),
  • w przypadku braku segregacji zastosowana zostanie opłata podwyższona w wysokości 87,00 zł miesięcznie od osoby.

Uwaga Rolnicy!
Burmistrz Koronowa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W drugim kwartale tego roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ponownie będzie organizatorem konferencji pn. Forum Ochrony Środowiska.
Do 31 marca 2023 r. można zgłaszać tematy i zagadnienia, które mogłyby być omówione na Forum na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

W związku z pismem z dnia 16.01.2023 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.01.2023 r., w godzinach 8.00 do 15.00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.

docxOświadczenie.docx13.38 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

W związku z obowiązkiem corocznego składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), informujemy, iż przedmiotowe Informacje należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie do 31 stycznia 2023 r.