Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Azbest 2021 1

Gmina Koronowo podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę na dotację w ramach „Programu Priorytetowego azbest 2021-2023” na zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo.

Zachęcamyu do wzięcia udziału w drugiej edycji akcji "Odpad dasz - drzewko masz" organizowanej przez Urząd Miejski w Koronowie przy współudziale Nadleśnictwa Różanna, która odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. na koronowskim rynku (Plac Zwycięstwa) w godzinach 9.00 - 13.00.

Ptaki wodne dokarmiane są nie tylko w okresie zimowym, choć tak naprawdę, nie potrzebują dokarmiania, dopóki nie zamarznie woda, w której znajdują naturalny pokarm. Warto to wziąć pod uwagę, a także to, że niewłaściwy rodzaj pokarmu przynosi więcej szkód niż pożytku. Dlatego, zainstalowaliśmy pierwsze tablice, które będą informowały i przypominały o dokarmianiu ptaków w sposób odpowiedzialny.

Urząd Miejski w Koronowie zamieszcza rozporządzenia Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii:

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 2233 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Koronowo do udziału w konkursie w postaci testu wiedzy pn. "Myślę, więc segreguję".

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania.

Publikujemy informację Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczące odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).