Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

wegiel

W związku z odnotowanymi w województwie kujawsko-pomorskim przekroczeniami poziomu pyłu zawieszonego PM10 przypominam, że obowiązuje Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

program moja woda

Od 22 marca rozpoczyna się nabór wniosków w programie Moja Woda.

wycinka drzewa

Usunięcie drzew, krzewów, a także drzew wywróconych i pozostałości po drzewach złamanych, wiąże się z uzyskaniem zezwolenia lub złożeniem zgłoszenia i budzi stałe zainteresowanie mieszkańców. Jest to tym bardziej ważne, gdyż na niedopełniających tego obowiązku ustawa o ochronie przyrody nakłada znaczne kary finansowe.

nowe deklaracje
kury

W związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków hodowcy oraz osoby utrzymujące ptactwo z terenu gminy Koronowo powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

pies na mrozie

„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody”

podklady kolejowe

Zużyte drewniane podkłady kolejowe powstające podczas likwidacji i remontów linii kolejowych czy tramwajowych coraz częściej pojawiają się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nieuczciwi sprzedawcy wprowadzają je do obrotu jako drewno opałowe lub materiał budowlany do powtórnego wykorzystania. Zdarza się, że drewniane podkłady z demontażu torów kolejowych są porzucane w pobliżu ogródków działkowych, przy drogach, na polach. Drewniane podkłady kolejowe są odpadami niebezpiecznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020 r., poz. 310 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej   na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.