Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

rolnik

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zachęcają do zapoznania się z informacją dotyczącą Funduszu Gwarancji Rolnych.

swinie

W związku z bardzo niekorzystną sytuacją dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii udostępniamy ulotki informacyjne, zawierające zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń i zasad wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego w trakcie imprez masowych, a także zasad postępowania w przypadku znalezienia zwłok martwego dzika.

kontrola działki

Gmina Koronowo informuje, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

trawa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. w dniu 11.05 br. (wtorek) planuje od godz. 17:00 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i odchwaszczających parkingów na terenie Pieczysk (ul. Okoniowa, ul. Wypoczynkowa oraz ul. Warszawskich). W związku z powyższym, do dnia 14.05.2021 r. prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wyprowadzanie psów oraz innych zwierząt na te tereny."

 

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

smieci

Każdego roku pracownicy Wód Polskich, często również z pomocą wolontariuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi. Problem nasila się w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tłumy ruszają wypoczywać nad wodą. W czasie pandemii porzucanie śmieci nad wodą jeszcze się zwiększyło. Od 2020 roku pracownicy Wód Polskich zgłaszają coraz więcej dzikich wysypisk z odpadami poremontowymi i wielkogabarytowymi.

ptaki

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 19 kwietnia 2021 r. wydał rozporządzenie Nr 12/2021 uznające powiaty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków.

deklaracja

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel i zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dotyczącą rodzaju i liczby eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Dla budynków, które już istnieją na złożenie deklaracji będzie 12 miesięcy, a dla nowo powstałych 14 dni.

ziemia