Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pracownik biurowy

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dotyczącą rodzaju i liczby eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Trwają konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Do 15 września 2021 r.zgłaszać można uwagi i opinie doprojektu.

informacja

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).

rosliny

Stop przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

folia

Uwaga Rolnicy!

Burmistrz Koronowa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

szambo

Urząd Miejski w Koronowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

domek

Od 1 lipca rozpoczyna się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczące źródeł ogrzewania budynku i wody.