Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

wycinka drzewa

Usunięcie drzew, krzewów, a także drzew wywróconych i pozostałości po drzewach złamanych, wiąże się z uzyskaniem zezwolenia lub złożeniem zgłoszenia i budzi stałe zainteresowanie mieszkańców. Jest to tym bardziej ważne, gdyż na niedopełniających tego obowiązku ustawa o ochronie przyrody nakłada znaczne kary finansowe.

Pełna, wyczerpująca informacja w tym zakresie dostępna jest pod internetowym adresem: http://bip.koronowo.pl/?cid=618&bip_id=8030 oraz w Urzędzie Miejskim przy Placu Zwycięstwa 1, pokój nr 24, nr. telefonu 52 382 64 25.

Od zasady uzyskania zezwolenia istnieją odstępstwa. Zezwolenia nie wymagają m.in.:

- krzewy rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

- krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

- drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

              a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

              b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

              c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym przypadku konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia - gotowy druk do pobrania na stronie: http://bip.koronowo.pl/?cid=618&bip_id=8030.

- drzewa lub krzewy usuwane dla przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

- drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Informuję także, że wykorzystanie przez mieszkańców drewna złomów i wywrotów z terenów należących do Gminy Koronowo, możliwe jest wyłącznie w drodze zgłoszenia do MGOPS zapotrzebowania na opał przez osoby w trudnej sytuacji materialnej.

 

z up. Burmistrza Koronowa      

/-/ Sławomir Marszelski              

Zastępca Burmistrza Koronowa

 

Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It