Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pole makow

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o planowanej uprawie wspomnianych roślin na obszarze danej gminy.

Wobec powyższego prosimy zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Koronowie, w terminie do 9 listopada 2020 r., informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Koronowo.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
  • miejsce zamieszkania lub adres siedziby zgłaszającego.
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste).
  • lokalizację uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków.
  • powierzchnię uprawy w ha.

UWAGA! Zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

mak i konopia

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It