Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

polowanie

W związku z pismem z dnia 12.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus” w Bydgoszczy

, wg. danych podanych w zamieszczonej poniżej tabeli.

l.p.

Termin polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina zakończenia polowania

Miejsce polowania

miejsce

numer obwodu łowieckiego

1.

19.11.2022 r.

7. 45

15. 30

Dębionek

125

2.

26.11.2022 r.

7. 45

15. 30

Krąpiewo, Łukówiec, Popielewo, Byszewo, Dziewianowo

105

3.

03.12.2022 r.

7. 45

15. 30

Dębionek

125

4.

10.12.2022 r.

7. 45

15. 30

Krąpiewo, Łukówiec, Popielewo, Byszewo, Dziewianowo

105

5.

17.12.2022 r.

7. 45

15. 30

Dębionek

125

6.

07.01.2023 r.

7. 45

15. 30

Krąpiewo, Łukówiec, Popielewo, Byszewo, Dziewianowo

105

7.

14.01.2023 r.

7. 45

15. 30

Dębionek

125

8.

21.01.2023 r.

7. 45

15. 30

Krąpiewo, Łukówiec, Popielewo, Byszewo, Dziewianowo

105

9.

28.01.2023 r.

7. 45

15. 30

Dębionek

125

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo oraz obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

pdf6151.31.2022_Kolo_lowieckie_nr_23_Hubertus.pdf213.25 KB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią 

Pin It