Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

polowanie

Podajemy informacje dotyczące polowań zbiorowych:

W związku z pismem z dnia 21.10.2022 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.11.2022 r., w godzinach 8. 15 do 15. 00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo oraz obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

pdf6151.26.2022_Kolo_lowieckie_nr_149_Rolnik.pdf136.26 KB

 

W związku z pismem z dnia 17.10.2022 r. Koła Łowieckiego nr 295 „Wrzos” w Jeziorkach Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez to Koło Łowieckie, według podanego poniżej zestawienia.

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina

zakończenia polowania

Miejsce polowania

Miejscowość

Numer obwodu łowieckiego

 

12.11.2022 r.

7. 30

15. 30

Tryszczyn, Szczutki, Janowo, Osówiec

120

      2.       

26.11.2022 r.

7. 30

15. 30

Tryszczyn, Szczutki, Janowo, Osówiec

      3.       

03.12.2022 r.

7. 30

15. 30

Tryszczyn, Szczutki, Janowo, Osówiec

 

      4.       

07.01.2023 r.

7. 30

15. 30

Tryszczyn, Szczutki, Janowo, Osówiec

 

      5.       

14.01.2023 r.

7. 30

15. 30

Tryszczyn, Szczutki, Janowo, Osówiec

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo oraz obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.

pdf6151.27.2022_Kolo_lowieckie_nr_295_Wrzos.pdf186.1 KB

 

Informacja: Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It