Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem Koła Łowieckiego NR 79 „KNIEJA” (data wpływu 12.10.2020 r.), Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych, według zamieszczonej poniżej tabeli:

 

 

Data polowania

Godzina rozpoczęcia/zakończenia polowania

Miejsce polowania

1.

31.10.2020 r.

7. 00 – 16. 00

Leśnictwo Wąwelno

2.

14.11.2020 r.

7.00 – 15. 30

Leśnictwo Dębiny

3.

19.12.2020 r.

7.00 – 15. 30

Leśnictwo Wąwelno

4.

27.12.2020 r.

7.00 – 15. 30

Leśnictwo Komierowo Pola Wałdowo-Wałdówko

Leśnictwo Dębiny

5.

02.01.2021 r.

7.00 – 15. 30

Leśnictwo Komierowo Pola Wałdowo-Wałdówko

Leśnictwo Dębiny

6.

09.01.2021 r.

7.00 – 15. 30

Leśnictwo Wąwelno

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Koronowo.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej