Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

jelen

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koronowo,

Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że przyjęty zarządzeniem nr 54/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiergo, z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania obwodów łowieckich do kategorii

, został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie tego Departamentu, oraz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod adresem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii/

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały, na piśmie, na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Pl. Teatralny 2, 87 - 100 Toruń), w terminie do 30 października 2020 r.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It