Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

jelen

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koronowo,

Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że przyjęty zarządzeniem nr 54/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiergo, z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania obwodów łowieckich do kategorii

, został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie tego Departamentu, oraz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod adresem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii/

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały, na piśmie, na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Pl. Teatralny 2, 87 - 100 Toruń), w terminie do 30 października 2020 r.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It