Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

polowanie

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 133 „Sokół” z dnia 16.09.2022 r., L.dz. 23/2022/23, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.10.2022 r. Koło Łowieckie nr 133 „Sokół” organizuje polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 104 w miejscowościach: Bytkowice, Gościeradz, Nowy Dwór, Okole, Więzowno, Wtelno.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Koronowo.

pdf6151.19.2022_obwieszczenie_Kolo_lowieckie_Sokol.pdf139.53 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej 

Pin It