Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl” – data wpływu 27.10.2021 r., działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl”.

Lp. Data polowania Godz. rozpoczęcia polowania Godz.
zakończenia polowania Miejsce polowania
1. 13.11.2021 r. 8. 00 16. 00 Sośno, Sitowiec, Dziedzinek, Dziedno
2. 27.11.2021 r. 8. 00 16. 00 Sośno, Sitowiec, Dziedzinek
3. 04.12.2021 r. 8. 00 16. 00 Mąkowarsko, Dziedzinek, Sitowiec
4. 18.12.2021 r. 8. 00 16. 00 Motyl, Dziedno, Ciosek
5. 08.01.2022 r. 8. 00 16. 00 Mąkowarsko, Dziedzinek, Sitowiec
6. 22.01.2022 r. 8. 00 16. 00 Motyl, Dziedno, Ciosek

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Koronowo.

Koronowo, dnia 28.10.2021 r.

pdfObwieszczenie - Motyl.pdf180.21 KB

 

 

Pin It