Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

logo gospodarka odpadami

Szanowni Mieszkańcy.

Mając  na  uwadze  treść  ustawy  z  dnia  13  września 1996  r.  o   utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od 1 października 2020 r. na terenie naszej Gminy zmianie ulega segregacja odpadów komunalnych, a mianowicie odpady ulegające biodegradacji.

Mając na uwadze powyższe wymogi, w dniu 9 września 2020 r. podczas obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koronowie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zmiana  polega  na  rozszerzeniu  frakcji  BIO  o  dodatkowe  rodzaje odpadów, które  dotychczas  były wrzucane   do      odpadów     zmieszanych    (pozostałości     z    procesu    segregacji). Skutkiem tego od 1 października 2020 r. do brązowych worków wrzucamy:

 • ODPADY POCHODZENIA ROŚLINNEGO: OBIERKI PO OWOCACH I WARZYWACH,
 • PRZETERMINOWANE PRODUKTY SPOŻYWCZE,
 • ODPADY KUCHENNE: RESZTKI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO, FUSY PO KAWIE I HERBACIE,
 • STARY CHLEB, PRZETERMINOWANE WYROBY CUKIERNICZE, CIASTA, DROŻDŻÓWKI, ITP.,
 • TRAWĘ, LIŚCIE, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE, KWIATY.

Do frakcji BIO nie należy wrzucać (pozostają odpadami zmieszanymi):

 • ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO: KOŚCI, MIĘSA, RYB,
 • ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH,
 • NIEDOPAŁKÓW PAPIEROSÓW,
 • OLEJU JADALNEGO,
 • JAJEK, SKORUPEK JAJ,
 • KURZU Z ODKURZACZA, POPIOŁU,
 • ZIEMI I KAMIENI.

Zebrane w domu bioodpady wrzucamy luzem do worka na odpady bez dodatkowych opakowań, np. reklamówek.

Jednocześnie należy nadmienić, iż powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości, na których znajduje się kompostownik. Wówczas, odpady, o które została rozszerzona frakcja BIO również zagospodarowywane są w miejscu ich wytworzenia.

Równocześnie przypominamy, iż od 1 stycznia 2020 r, istnieje możliwość uzyskania ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik i kompostujących w nim bioodpady (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Jednakże, możliwość uzyskania zniżki nastąpi po uprzednim złożeniu nowej deklaracji.

Plakat BRZOWY 1

 

Informacja: Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It