Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

las

Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres  60 dni, w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pokój nr 7, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, opracowanego dla lasów stanowiących własność Gminy Koronowo. Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It