Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

las

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1463) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres 60 dni, w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pokój nr 7, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, opracowanego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się obrębie ewidencyjnym Koronowo, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta. Jednocześnie informuję, że projekty uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów znajdujących się na terenie Gminy Koronowo w pozostałych obrębach ewidencyjnych będą wyłożone do publicznego wglądu w późniejszych terminach.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It