Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Gmina Koronowo otrzyma dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie odpadów z  folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.


We wrześniu 2021 r. został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Po pozytywnej ocenie formalnej złożony wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd NFOŚiGW. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 72 885,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Dzięki przyznanemu wsparciu rolnicy z terenu Gminy Koronowo, którzy w 2021 r. złożyli deklarację dotyczącą posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag, będą mogli bezpłatnie oddać wspomniane odpady. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym, dlatego też rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady w terminie i w miejsce zbiórki wskazane przez Gminę Koronowo. Odbiór odpadów przez wybranego w zapytaniu ofertowym Wykonawcę przewiduje się do 31 maja 2022 r .

W wyniku realizacji zadania około 146 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Koronowo ma zostać poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Harmonogram oraz miejsca odbioru odpadów zostaną przedstawione niebawem.

Pin It