Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

info o azbescie

17 października ruszył nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez ARiMR na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/ w terminie 17 października – 15 listopada 2022. Udzielane będzie wsparcie na wymianę pokrycia dachowego z zawierającego azbest (eternit) na nowe wolne od azbestu na budynkach służących do produkcji rolnej, o powierzchni nie większej niż 500 m3. Wymiana pokrycia dachowego powinna być zgłoszona do Starostwa Powiatowego.

Do Urzędu Miejskiego w Koronowie należy złożyć Informację o wyrobach zawierających azbest (jeśli nie była złożona w tym roku – coroczny obowiązek składania powyższej Informacji w terminie do 31 stycznia ciąży na wykorzystującym wyroby zawierające azbest.

Urząd Miejski w Koronowie korzysta z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie lub na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Można skorzystać również z tego dofinansowania składając wniosek do Urzędu Miejskiego w Koronowie.


Szczegółowe informacje:
https://www.koronowo.pl/srodowisko/gospodarka-odpadami/azbest
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022
https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-z-kpo--wnioski-na-prawie-370-mln-zl

Ponadto KPO przewiduje dodatkowe wsparcie na małe przetwórstwo, dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

pdfFormularz_wniosku_azbest_z_WFOSiGW-2.pdf1.49 MB

pdfinformacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest_7.pdf449.24 KB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It