Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 28.11.2023 r., znak sprawy ZG.7312.45.2023, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082),

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, z dnia 23.11.2023r., Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1082),

W związku z pismem z dnia 08.11.2023 r., znak ZG.7320.46.2.2023 Nadleśnictwa Zamrzenica, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1082 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Nadleśnictwa Zamrzenica, według danych zawartych w zamieszczonej poniżej tabeli.

W związku z pismem z dnia 07.11.2023 r., znak ZG.7320.46.1.2023 Nadleśnictwa Zamrzenica, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1082 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Nadleśnictwa Zamrzenica.

Burmistrz Koronowa informuje o ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego rozporządzeniu Nr 12/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie m.in. powiatu bydgoskiego.

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant” z dnia 30.10.2023 r., działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant”.

W związku z pismem z dnia 23.10.2023 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”  w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1082), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.11.2023 r., w godzinach 8.00 do 16.00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, w rejonie Aleksandrowca, odbędzie się polowanie zbiorowe.