Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na rok 2020 -Harmonogram_-_nowy.pdf594.38 KB

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  • DEKLARACJA nr 1 składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - pdfpobierz1.16 MB
  • DEKLARACJA nr 2 składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy (co najmniej 5 osób na nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - pdfpobierz1.42 MB

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Banku Spółdzielczym w Koronowie bez prowizji lub przelewem bankowym na indywidualny nr rachunku bankowego.