Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2022 w zakresie rozwoju sportu.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Polski Komitet Olimpijski zachęca do udziału w konkursieplastycznym. Prace można przesyłać do 28 lutego 2022 roku.

Akademia Piłkarska Victoria wraz z Victorią Koronowo oraz Stowarzyszeniem Łatwo Pomagać zapraszają do wzięcia udziału w charytatywnym turnieju "gOle dla Marzeny".

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku z zakresu: pomoc społeczna,

W niedzielę 12 grudnia w Kórniku odbył się pierwszy w tym roku szkolnym turniej z cyklu Wielkopolskiej Ligi Karate.

W środę, 29 grudnia 2021 r. w hali Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie odbędzie się Koronowo Fight Night.

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu.

Ogłoszenie wraz z dodatkowymi dokumentami znajduje się tutaj

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku

 

Ogłoszenie o konkursie