Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym w roku 2022.

Rozstrzygnięcie - Zarządzenie  Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl (Zakładka Organizacje pozarządowe - zdrowie, sport).

Wzór korekty i sprawozdania znajduje się pod linkiem http://www.bip.koronowo.pl/index.php?cid=504&bip_id=14136

 

Pin It