Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Ogłoszenie konsultacji - Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2021 z dnia 15 września 2021 r.

 

Konsultacje trwają od 16 września do 6 października 2020 r., a uwagi można kierować na formularzu, załączonym poniżej.

 

docFormularz konsultacji 59.5 KB

Pin It