Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

szkola we wtelnie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną, przebudowano, rozbudowano budynek  oraz wykonano roboty zewnętrzne.

 

Okres realizacji

listopad 2017 r. – październik 2018 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Całkowity koszt: 4.249.872,00 zł

- kwota dofinansowania z EFRR: 2.767.802,49 zł.

 - wkład własny gminy: 1.482.069,51 zł

szkola we wtelnie

szkola we wtelnie

szkola we wtelnie

szkola we wtelnie

Unia

 

Pin It