Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W ramach projektu zostały w budynku  wykonane następujące prace z zakresu termomodernizacji: ocieplenie ścian podłużnych ; ocieplenie ścian szczytowych; ocieplenie stropodachu; wymiana okien na okna z PCV; wymiana grzejników c.o.

 

Okres realizacji

maj 2009 r. – listopad 2010

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-21013, Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Całkowity koszt:  499.107,38 zł  

- kwota dofinansowania z EFRR:   327.820,08 zł

- wkład własny gminy:    171.287,30 zł  

Pin It