Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

budynek na pomianowskiego urzedu miejskiego

W ramach projektu zostały w budynku  wykonane następujące prace z zakresu termomodernizacji: ocieplenie ścian podłużnych ; ocieplenie ścian szczytowych; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Okres realizacji

 grudzień 2013 r. – maj 2014 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-21013, Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Całkowity koszt:   314.174,54 zł   

- kwota dofinansowania z EFRR:    225.210,91 zł

- wkład własny gminy:  88.963,66 zł

znaczki unijne

Pin It