Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

rewitalizacja rynku

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: remont nawierzchni ulic o dł. 1 679 m; wymiana sieci wodociągowej o dł. 1 071 m; wymiana sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 824 m; budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 597 m oraz remont chodnika o dł. 80m.

 

Okres realizacji

kwiecień 2010 r. – listopad 2011 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-21013, Oś priorytetowa VII  Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1- Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Całkowity koszt:  4.964.583,76 zł

- kwota dofinansowania z EFRR:  2.386.756,81 zł

- wkład własny gminy:   2.577.826,95 zł

 

znaczki unijne

Pin It