Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

siec wodociagowa tuszyny

W ramach projektu  na Osiedlu Mieszkaniowym „Tuszyny” w Koronowie,  wybudowano 2,573 m sieci kanalizacji sanitarnej;  542 m przykanalików; 2,914 m sieci wodociągowej oraz 376 m przyłączy wodociągowych. 

 

Okres realizacji

lipiec 2009 r. - grudzień 2009 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-21013, Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.  

Całkowity koszt: 2.47.371,40 zł

- kwota dofinansowania z EFRR: 1.531.709,97 zł

- wkład własny gminy: 1.015.661,43 zł

znaczki unijne

Pin It