Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

sciezka rowerowa w koronowie

W ramach projektu powstał nowy odcinek drogi gminnej  nr 050935 C w Koronowie o nawierzchni z asfaltu, długości 560 mb i szerokości 6,5 m ponadto zostało przebudowane istniejące oświetlenie i wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 1 100 mb..

 

Okres realizacji

luty 2010 r. – listopad 2011 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-21013, Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt:  995.972,62 zł

- kwota dofinansowania z EFRR:  495.526,31 zł

- wkład własny gminy: 500.446,31 zł

sciezka rowerowa w koronowie

sciezka rowerowa w koronowie

sciezka rowerowa w koronowie

znaczki unijne

Pin It