Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

droga salno

W ramach projektu  został przebudowy odcinek drogi gminnej  relacji Wtelno-Bytkowice-Salno o długości 843 mb w miejscowości Salno.  Powstała droga o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 m ze zjazdami do istniejącej zabudowy, poboczami obustronnymi z mieszkanki niewiążącej z kruszywa o szer. 0,75 m. Ponadto została wykonana stała organizacja ruchu.

Okres realizacji

czerwiec 2016 r.- sierpień 2016 r.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)    w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowity koszt:  480 307,25 zł

- kwota dofinansowania z EFRROW: 292 893,00 zł

- wkład własny gminy: 187 414,25 zł

   Salno III etap Salno III etaptablica

znaczki

Pin It