Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga w miejscowości Buszkowo (Kadzionka) w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy.

W ramach inwestycji zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą zlokalizowane sale dydaktyczne m.in. pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna oraz pracownia językowa.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie

W ramach inwestycji została wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 6 m, dł. 709 mb zakończona krawężnikami drogowymi, chodnik po obu stronach ulicy z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostaną bariery ochronne. Ponadto wybudowana została kanalizacja deszczowa a istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna została wymieniona.