Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

tablica koscielna makowarsko

Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

Koszt inwestycji: 786 671,81 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 393 335,00 zł
wkład własny gminy: 393 336,81 zł

Okres realizacji: grudzień 2019 r. - lipiec 2020 r.

W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi gminnej nr 050102C relacji Mąkowarsko-Wilcze (ul. Kościelna) o długości 406,86 mb. Powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mbzakończona krawężnikiem, zjazdami z kostki betonowej do istniejącej zabudowy. Powstał również chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, długości 46 mb, została wykonana kanalizacja deszczowa. Ponadto przebudowano dwa skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zamontowano nową stałą organizację ruchu. 

w trakcie realizacji koscielna makowarsko

po realizacji koscielna makowarsko

flaga polski

Pin It