Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

droga stary dwor bytkowice

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego -  Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt inwestycji: 3.045.120,07 zł,   w tym:

kwota dofinansowania: 1.522 560,00 zł 

wkład własny gminy: 1.522.560,07 zł

Okres realizacji: wrzesień- grudzień 2019 r.

W ramach inwestycji zostały przebudowane trzy odcinki dróg gminnych o łącznej długości 1898 m. Powstały drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m  (odcinek nr 3) i długości 1046 m  oraz o szerokości    3,75 m -  miejscowo do 5 m (odcinek nr 1 i 2) o długości  852 m; chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości 475 m ( odcinek nr 1 i 2); zjazdy o  nawierzchni z betonu asfaltowego  o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy; pobocza obustronne z mieszkanki niewiążącej z kruszywem o szer. 0,75 m; - przebudowano istniejący  przepust pod koroną drogi. Ponadto przebudowano  3 skrzyżowania, wykonano stała organizację ruchu oraz na jednym z odcinków dróg wybudowano oświetlenie drogowe (10 szt. lamp).

.

Stary Dwor Bytkowice w trakcie realizacji

Stary Dwor Bytkowice tablica

Stary Dwor Bytkowice po realizacjiStary Dwor Bytkowice po realizacji

flaga polski

Pin It