Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Inwestycja "Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji: 3 831 073,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1 915 536,00 zł, wkład własny gminy: 1 915 537,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace tj.:

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 5,0 do 6,0 m o długości 874 mb;

- chodnik z kostki betonowej szerokości 2,0 m (lokalne przewężenie do 1,8 m) o długości 872 mb.;

- zjazdy z kostki betonowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy;

- usunęcie drzew i krzewów, wykonanie trawnika.

Ponadto zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa oraz zostaną przebudowane linie elektroenergetyczne kablowe niskiego i średniego napięcia. Wykonana zostanie stała organizacja ruchu oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania nie przewiduje się wykonywania ścieżki rowerowej.

W ramach w/w zadania zostanie przebudowanych 7 skrzyżowań z drogami gminnych.

 

20210908 175249

zbozowa w trakcie

flaga i orzel

 

Pin It