Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga w miejscowości Buszkowo (Kadzionka) w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy.

W ramach inwestycji zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą zlokalizowane sale dydaktyczne m.in. pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna oraz pracownia językowa.

Inwestycja "Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono ściany powyżej poziomu gruntu, ościeża okien i drzwi, oraz stropodach ponadto wykonano remontu kominów, obróbki blacharskie, prace z zakresu branży elektrycznej, instalację fotowoltaiczną i odgromową oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynku.

Gmina Koronowo w okresie październik 2021 r.- styczeń 2023 r. realizowała projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.