Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Inwestycja "Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono ściany powyżej poziomu gruntu, ościeża okien i drzwi, oraz stropodach ponadto wykonano remontu kominów, obróbki blacharskie, prace z zakresu branży elektrycznej, instalację fotowoltaiczną i odgromową oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynku.

Gmina Koronowo w okresie październik 2021 r.- styczeń 2023 r. realizowała projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu oświetlono i doposażono istniejący plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej w huśtawkę wahadłową, piramidę linową oraz tunel. Na części działki objętej inwestycją o nawierzchni trawiastej zamontowano urządzenie strefy fitness typu wyciskanie siedząc, stację street workout, ławki z bali z oparciem - 4 szt., tablicę informacyjno-regulaminowej i kosz na śmieci. Ponadto posadzono drzewka iglaste.

Inwestycja pn. „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem przy Zespole Szkół we Wtelnie” została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.