Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

przedszkole samorzadowe w koronowie

Pierwszy dzień w „starym’’ a zarazem już „nowym” Przedszkolu Samorządowym w Koronowie. Dzieci po długim czasie powróciły do swoich nowych kolorowych sal.

Z okazji tego dnia Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski wraz ze swoim zastępcą Piotrem Kazimierskim przekazali na ręce Pani Dyrektor artykuły biurowe dla przedszkolaków.

Dodajmy, że zakończyły się prace remontowe związane z inwestycją p.n. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5, polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji CO i elektrycznej, ocieplenie całego budynku.

Nowe, przestronne sale będą służyły wielostronnemu rozwojowi dzieci.

Pięknym zwieńczeniem termomodernizacji stało się ogrodzenie, które powstało dzięki hojnym sponsorom i rodzicom, którym w tym miejscu pragnie podziękować Dyrektor Przedszkola.

 

Inwestycja zrealizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

logo fundusze europejskie, unia europejska

Pin It