Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie"

Kilkuletnie starania lokalnej społeczności wkrótce zostaną uwieńczone! W końcu te odstraszające wyglądem świetlice zostaną odnowione! 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 20 sierpnia br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski i Skarbnik Gminy Alicja Tymek podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie"

Jest to wynik pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania, który samorząd złożył w styczniu bieżącym roku w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana dotacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W ramach przebudowy świetlicy w Więzownie zostaną wykonane roboty budowlane w następującym zakresie: remont dachu, wymiana stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, przebudowa układu zbiornika szczelnego na nieczystości płynne, prace budowlane odtworzeniowe m.in. nowa posadzka, tynki wewnętrzne, malowanie. 

Natomiast w ramach modernizacji świetlicy w Hucie zostaną wykonane roboty budowlane w następującym zakresie: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, modernizacja instalacji elektrycznej, prace budowlane odtworzeniowe. 

Już za moment ruszy przetarg !
DZIAŁAMY DALEJ
Oby jak najwięcej takich dobrych wiadomości w naszej Gminie !

pswwwomswwh2

Pin It