Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że dnia 10 marca br.  została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie”.

Wykonawcą jest  lokalna firma HANDKOR z siedzibą w Koronowie. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane w następującym zakresie: remont dachu; wymiana stolarki; docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji; przebudowa układu zbiornika szczelnego na nieczystości płynne; prace budowlane odtworzeniowe m.in. nowa posadzka, tynki wewnętrze, malowanie.

Całkowity koszt robót to 464.105,88 zł, planowany termin zakończenia prac to sierpień br.

Przypominamy że na realizację w/w zadania, samorząd otrzymał dofinansowanie (ponad 100 tysięcy złotych) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana dotacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pasek Wiezwono

Pin It