Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Miło nam jest poinformować, że w dniu 27 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 502.416,93 zł

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację: systemu grzewczego, źródła przygotowania cwu, instalacji oświetlenia wbudowanego, montaż instalacji fotowoltaicznej (OZE) i prace towarzyszące.

Wkrótce ruszy procedura wyłonienia Wykonawcy.

Zakończenie inwestycji nastąpi w 2022 roku.

 

Taki wygląd świetlicy wiejskiej w Wilczu będzie przeszłością...

1swietlica Wilcze 2swietlica wilcze

pasek znaczki UE

 

Pin It