Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

tucholska

Informujemy, że dnia 07 kwietnia br., Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg pn. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap.

plaza pieczyska

Informujemy, że dnia 22 marca 2021 r. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg pn. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach.

zielen miejska

Dnia 10 marca br., Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłasza przetarg pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2021 roku.

znak rowerowy

Informujemy, że dnia 3 marca br., Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie.

budynek pit

Miło jest nam poinformować że Gmina Koronowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjna w ramach ZIT,

ulica pomianowskiego

Informujemy, że zakończyliśmy remont nawierzchni dróg gminnych w Koronowie: ulicę Spichlerzową oraz ulicę Pomianowskiego - odcinek ulicy stanowiący dojazd m.in. do kompleksu sportowego Orlik. Naprawa ulic poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy uciążliwość ruchu.

dlugopis i rece

Dnia 26 listopada br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic w miejscowości Tryszczyn.

sportowa w koronowie

Informujemy, że dnia 05 listopada br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem „KOMPLEKS-BUD” Tadeuszem Radwan z siedzibą w Koronowie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Sportowej w Koronowie.