Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

aktywnyDofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ I

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

MODUŁ I

Terminy przyjmowania wniosków dla Modułu I - od dnia 4 czerwca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wnioski można składać w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

Budynek C IV piętro, pokój 431

tel. (52) 58 35 431

Obszar A

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 1. pdfWniosek dla dziecka / podopiecznego 439.25 KB
 2. pdfWniosek dla osoby dorosłej 441.04 KB
 3. pdfWkładka do wniosku400.64 KB
 4. pdfZaświadczenie lekarskie452.45 KB
 5. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 6. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
 7. pdfZałącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika252.56 KB

Zadanie 2: Pomoc w uzuskaniu prawa jazdy kategorii B:

 1. pdfWniosek dla osoby dorosłej441.04 KB
 2. pdfWkładka do wniosku339.31 KB
 3. pdfZaświadczenie lekarskie452.45 KB
 4. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 5. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB

Obszar B

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów do oprogramowania

 1. pdfWniosek dla dziecka / podopiecznego439.25 KB
 2. pdfWniosek dla osoby dorosłej441.04 KB
 3. pdfWkładka do wniosku396.40 KB
 4. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 5. pdfZałącznik nr 2b / zaświadczenie lekarskie499.71 KB
 6. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
 7. pdfZałącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika252.56 KB

Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. pdfWniosek dla dziecka / podopiecznego 439.25 KB
 2. pdfWniosek dla osoby dorosłej 441.04 KB
 3. pdfWkładka do wniosku401.78 KB
 4. pdfZaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku499.71 KB
 5. pdfZaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu492.66 KB
 6. pdfZaświadczenie lekarskie - dzieci do 16-go roku życia499.92 KB
 7. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 8. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
 9. pdfZałącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika252.56 KB

Obszar C

Zadanie 2: Pomoc w utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 1. pdfWniosek dla dziecka / podopiecznego 439.25 KB
 2. pdfWniosek dla osoby dorosłej441.04 KB
 3. pdfWkładka do wniosku337.72 KB
 4. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 5. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
 6. pdfZałącznik nr 4 / oświadczenie pełnomocnika252.56 KB

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania

 1. pdfWniosek dla osoby dorosłej441.04 KB
 2. pdfWkładka do wniosku337.78 KB
 3. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 4. pdfZałącznik nr 2a / zaświadczenie lekarskie502.46 KB
 5. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
 6. Załącznik nr 4 / Oferta zakupu protezy (specyfikacja i kosztorys)

Uwaga: do wniosku należy przedłożyć dwie oferty z niezależnych protezowni!

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 1. pdfWniosek dla osoby dorosłej441.04 KB
 2. pdfWkładka do wniosku340.81 KB
 3. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 4. pdfZałącznik nr 2a / zaświadczenie lekarskie502.46 KB
 5. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
 6. Załącznik nr 4 / Oferta naprawy protezy (specyfikacja i kosztorys)

Uwaga: do wniosku należy przedłożyć dwie oferty z niezależnych protezowni!

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 1. pdfWniosek dla osoby dorosłej441.04 KB
 2. pdfWkładka do wniosku323.78 KB
 3. pdfZałącznik nr 1 / oświadczenie o dochodach274.18 KB
 4. pdfInformacja dotycząca ochrony danych osobowych348.87 KB
Pin It