Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

autobus

W dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 730 odbyło się otwarcie ofert „zapytania o cenę” w postępowaniu o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym osób na terenie Gminy Koronowo na liniach:  

a) Koronowo - Więzowno - Salno - Witoldowo - Gogolinek - Stopka – Koronowo

b) Wiskitno - Wilcze -Łąsko W. -Wierzchucin Król. -Bieskowo -Koronowo

Gmina Koronowo przekazała do tej pory 371 laptopów. Działania są efektem pozyskania przez gminę Koronowo grantu w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Burmistrz Koronowa ogłasza nabór uzupełniający!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o zakup preferencyjny węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022, można składać przy Szosie Kotomierskiej 3 w Koronowie - do 9.12.2022 r. (tj. piątek).

Burmistrz Koronowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. Nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa i czwartek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30-14.00.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oferuje przedsiębiorcom działającym, bądź planującym rozpocząć działalność na terenie gminy, pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną. Intensywność pomocy waha się od 40% do 60% wydatków kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu inwestycji.

iluminacje

Informujemy, że w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności  w zużyciu energii elektrycznej znacznie ograniczona zostanie ilość iluminacji świątecznych ma terenie Koronowa. Będą one w bardzo ograniczonym zakresie jedynie w parku przy ul. Paderewskiego. Na słupach oświetlenia ulicznego nie pojawią się zawieszane ozdoby w miejscowościach Mąkowarsko, Wierzchucin Królewski, Tryszczyn i Koronowo.

dostepne mieszkanie

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r.