Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

logo gus

 Informujemy, że w województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy blisko 18 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 70%.

flaga polski

Cały rok planowaliśmy obchody 11 Listopada, miało odbyć się widowisko historyczne pt.: ROK 1920: KORONOWO PAMIĘTA! Epizody z powrotu do macierzy i czasów inwazji bolszewickiej 1920 roku w 100 lecie wydarzeń.

dziecko

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

pani przy laptopie

 Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę mają prawo do wypłaty świadczenia za czas choroby pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości, czyli równocześnie pracować i pobierać „chorobowego”.

niewidomy

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, iż został przyjęty do realizacji Plan działania Gminy Koronowo na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w ramach którego mają Państwo możliwości zgłaszania do dnia 30.11.2020 r. uwag, opinii i propozycji  w zakresie dotyczącym problemów natury architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, z jakimi zmagają się osoby ze szczególnymi potrzebami podczas kontaktów w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie.

koperta

Kasa informuje, że na platformie ePUAP są udostępnione adresy do 118 placówek terenowych, za pomocą których można bezpośrednio przesyłać korespondencję do PT. Dodatkowo funkcjonuje 17 skrzynek: Centrala i 16 oddziałów regionalnych.

ankieta obrazek

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

logo zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek.