Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W Byszewie - sołectwie, w którym 10 września odbędą się Dożynki Gminy Koronowopowstał witacz dożynkowy.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Koronowie dnia 2 wrzesnia 2022 r. kolejne pary obchodziły jubileusze małżeńskie.

Szanowni Państwo - osoby zakwalifikowane do projektu (komputery PPGR).

Uprzejmie informujemy, że gmina Koronowo zakupiła ponad 370 laptopów i trwa przygotowywanie sprzętu oraz dokumentacji, celem ich przekazania.

Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. mija termin składania wniosków w ramach MODUŁU I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obejmującego wsparciem osoby niepełnosprawne z terenu powiatu bydgoskiego.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy https://pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl/?c=1556

Od września w Koronowie i we Wtelnie żłobkową przygodę rozpocznie 56 nowych maluchów, wszystkich dzieci w naszych 2 placówkach będzie 100.

logo lgd

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań.