Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

plakat o powszechnym spisie rolnym

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 oraz z panującą sytuacją epidemiczną, spis będzie realizowany poprzez: samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ oraz telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 

Jeżeli użytkownik gospodarstwa nie będzie mógł dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności na stan zdrowia lub inny uzasadniony interes tego użytkownika, będzie miał obowiązek zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany numer infolinii spisowej, jednak nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

 Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie rachmistrzowie spisowi skontaktują się telefonicznie (w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym). W przypadku zmiany decyzji rachmistrze terenowi otrzymają polecenie pracy inną metodą.

Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w pokoju nr 22 (wejście od ul. Farnej), przygotowane zostało stanowisko komputerowe, przeznaczone do obsługi działań związanych z realizacją spisu. Osoby, które chciałyby dokonać samospisu internetowego, a nie posiadają dostępu do internetu, mają możliwość bezpłatnego skorzystania z przygotowanego stanowiska komputerowego, po wcześniejszym powiadomieniu koordynatora gminnego lub członka Gminnego Biura Spisowego (tel. 52 3826 421 lub 52 3826 442).

Plakat A3 bez spadu RGB 01 3

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It