Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa zaprasza do składania wniosków do projektu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo mającej na celu wyznaczenie potencjalnych terenów, na których będą mogły powstać elektrownie wiatrowe.


Celem złożenia wniosku jest wytypowanie przez Burmistrza Koronowa terenów, dla których zasadne będzie przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wyznaczenie stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Koronowa, na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 , 86-010 Koronowo, z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 , 86-010 Koronowo, pod nr telefonu 52/382-64-56, w godzinach pracy urzędu.

Pin It