Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF”

Cel projektu: Podstawowym celem opracowania dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF" jest:
• zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług;
• poprawa stanu bezpieczeństwa;
• przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
• poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
• pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Dokument będzie służyć całemu bydgoskiemu obszarowi funkcjonalnemu. SUMP BydOF będzie stanowił narzędzie do kreowania przyszłej współpracy na rzecz Metropolii Bydgoszcz. Zostanie sporządzony zgodnie z podejściem systemowym, tj. traktującym gminy wchodzące w skład w/w obszaru jako zestaw powiązanych ze sobą elementów funkcjonujących jako całość.
Projekt realizowany przez Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

Zakres projektu: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF opracowywany jest dla bydgoskiego obszaru funkcjonalnego. Bydgoski obszar funkcjonalny tworzą gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz tj: Miasto Bydgoszcz; gminy Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska; Dobrcz; Kcynia; Koronowo; Łabiszyn; Mrocza ;Nakło nad Notecią; Nowa Wieś Wielka; Osielsko; Pruszcz; Rojewo, Sicienko; Solec Kujawski; Szubin; Żnin, powiaty: bydgoski, nakielski.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki:
- Liczba przygotowanych i przyjętych planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) - szt. 1
- Liczba jst na których stronach internetowych pojawi się informacji o przyznanym dofinansowaniu w ramach POIiŚ 2014-2020 - szt. 20

Kontakt:  Biuro ZIT, tel. 52 58 59 205

 

Pin It