Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że Gmina Koronowo zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Koronowo, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe.

Cena tony węgla wynosi 2 tysiące złotych brutto.

Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?
• wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta i Gminy Koronowo,
• osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
• osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku?

Wniosek można złożyć :
- osobiście, na parterze w budynku po byłej BURSIE, ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie (wejście od ulicy) w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 15:00
wtorek: 7:30 – 16:30
środa: 7:30 – 15:00
czwartek: 7:30 – 15:00
piątek: 7:30 – 13:30

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo;

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP Urzędu Miejskiego w Koronowie - skrytka EPUAP: /byvdw63672/skrytka
(cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

• wniosku nie można złożyć telefonicznie.
• wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.
• wnioski wysłane mailem lub złożone telefonicznie nie będą rozpatrywane.

 

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?
• koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę.
• cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla z ZGKiM sp. z o.o. do wnioskodawcy.

 

Procedura zakupu węgla:
1. Złożenie wniosku.
2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Miejski w Koronowie (w przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia).
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku - informacja do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla.
4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na wskazane konto bankowe Gminy Koronowo, zgodnie z instrukcją.
5. Po zaksięgowaniu należności Gmina Koronowo wystawi imienną fakturę, którą przekaże do ZGKiM sp. z o.o. w Koronowie.
6. Kontakt telefoniczny pracownika ZGKiM sp. z o.o. z wnioskodawcą, w celu umówienia terminu i sposobu odbioru węgla.
7. Odbiór węgla przez wnioskodawcę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez ZGKiM sp. z o.o. w Koronowie wg ustalonej stawki.
8. Węgiel (oraz fakturę) może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

UWAGA!
• Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu.
• Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Koronowo uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
tel. 601 402 658 lub 52 3826 442


Wniosek i informacje dostępne na stronie: www.koronowo.pl

 

pdfDruk wniosku - Gmina Koronowo.pdf498.64 KB

pdfINSTRUKCJA dokonania zapłaty.pdf328.21 KB

 

315520629 653072953038593 2549089319194879039 n

 

 

 

 

 

Pin It